Fagterapi

Fagterapi - Når virus redder liv

Et foredrag om hvordan Tom Patterson blev reddet fra en ubehandlelig infektion ved hjælp af virus, der angriber sygdomsfremkaldende bakterier. Og hvordan Toms behandling har åbnet muligheden for at behandle infektioner vi før har givet fortabt overfor. Fagterapi er en gammel teknik, der blev taget i brug i Paris allerede i 1919. Hvad er disse fager, og hvad kan vi bruge dem til?


I december 2015 blev Tom Patterson indlagt på et hospital i Egypten, han havde stærke mavesmerter, feber, høj puls og kastede op. De egyptiske læger fandt ud af han havde en betændelse i bugspytkirtlen, men den medicin de gav ham, hjalp ikke og hans tilstand forværredes fra dag til dag. Hans kone Steffanie Strathdee fik arrangeret en sygetransport til et hospital i Frankfurt, hvor de fandt ud af at Toms sygdom skyldtes en multiresistent Acinetobacter baumannii. Det var dårligt nyt, A. baumannii er en bakterie, der skaber meget store problemer på vores hospitaler, fordi den er så god til at tilpasse sig den medicin vi bruger og udvikle resistens. Toms infektion kunne kun behandles med to lægemidler. I Frankfurt blev hans tilstand stabiliseret så meget, at han kunne flyttes til universitetshospitalet i San Diego, hvor han bor og arbejder.

I San Diego forværredes Toms situation yderligere, bakterien havde udviklet resistens mod de to sidste lægemidler. Alle på hospitalet i San Diego forventede at han snart ville dø af sin infektion, fordi hans organer begyndte at sætte ud og de ikke havde noget medicin, der kunne bekæmpe hans infektion.

Men Steffanie ville ikke give op, hun søgte efter alternative behandlinger og læste om fagterapi, en teknik hvor man bruger virus, der dræber bakterier, til at helbrede bakterieinfektioner. Hun fik samlet et hold af forskere der hjalp hende med at finde nogle fager, der kunne slå Toms bakterier ihjel. De fik slået infektionen ned og Tom kunne udskrives i august 2016.


Toms helbredelse har betydet et internationalt gennembrud for fagterapi, som er blevet et aktivt forskningsfelt, hvor der hele tiden udvikles nye metoder.