CV

Uddannelse

1994-98: Ph.d i biofysik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøskole Afdeling for Matematik og Fysik.

Ph.d Afhandling “Light scattering in dense systems – Chymosin induced aggregation of casein micelles

studied with static light scattering and turbidimetry”

Vejleder: Rogert Bauer


1988-93: Fysikstudier på Københavns Universitet. Speciale i teoretisk faststoffysik august 1993.

Speciale: “S-kanal modellen for høj Tc superledning”

Vejleder: Per Hedegård


1980-88: Biokemistudier på Københavns Universitet.


Ansættelser:

Oktober 2009-nu: Bioinformatiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Hospital. Ansvarlig for den bioinformatiske behandling af NGS data fra bakterier. Analyse af DNA sekvenser fra Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) og Vancomycin Resitente Enterokokker (VRE). Samling og typning af bakteriegenomer og analyse af enkeltnukleotidforskelle (SNP) mellem beslægtede bakterier, for at kunne dokumentere slægtskab og smitteveje.


April 2008- September 2009: Seniorforsker på Exiqon in Trørød Denmark. Analyse af microRNA biomarkører til kræftdianogstik.  Analyse af micro array data, udvikling af bioinformatiske klassifikationsmetoder baseret på array data implementeret i R.


Marts 2004- Marts 2008:  Seniorforsker på AstraZeneca i Lund, Sverige. Targetvalidering for de inflammatoriske luftvejssygdomme KOL og asthma. Leder af et project, der resulterede i en softwarepakke, som automatisk indsamlede information og lavede en rapport, der kunne bruges til targetvalidering.


Marts 1999-Feb.04: Adjunkt på Center for Biological Sequence Analysis DTU. Forudsigelse af  DNAstruktur og genetiske egenskaber ud fra bakterielle DNA sekvenser. Immunologisk bioinformatik. Forudsigelse af T-celle epitoper og optimering af vaccine design.


Sep.1998-Dec.98: Adjunkt på Afdeling for Matematik og Fysik på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Måling af laserlysspredning fra opløsninger af aggregerende proteiner.


Foredrag og kommunikation til en bredere kreds.


Der er flere bakterier i et gram lort end der er mennesker i hele verden. Populærvidenskabelig bog om bakterier udkommet på FADLs Forlag oktober 2014 Bogen har været anmeldt i Ugeskrift for Læger og det norske ugeskrift: http://ugeskriftet.dk/debat/boganmeldelse-der-er-flere-bakterier-i-et-gram-lort-end-der-er-mennesker-i-hele-verden

http://tidsskriftet.no/article/3323846/


Jeg har fortalt om bakterier i TV og radio:

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/video-kig-ind-i-danmarks-stoerste-bakterielaboratorium

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/11/3?video_id=96885

P1 programmet Apropos 25. februar 2015:

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/apropos-2015-02-25


Jeg har i 2014 og 2015 undervist 4. og 5. klasser i fysik i forbindelse med et emneugeforløb, som integrerede kunst og videnskab: Hør min myre:

http://www.fanougeblad.dk/artikler/831-hor-min-myre

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367588313448683.1073741866.333657323508449&type=3

https://vimeo.com/148928360


Vi reducerer tilværelsen til et tal. Kronik i Politiken 28. juni 2010: 

http://politiken.dk/debat/kroniker/article1004050.ece


Kulturelle aktiviteter:

2008-2017: Medarrangør af en kultur- og teaterfestival i Tisvildeleje, Kanonhalløj, hvor vi har holdt koncerter, foredrag, fester, gourmetmiddage, revy og teater.


2010-2011: Arbejdet med kunstformidling for websitet Kopenhagen.dk ved at interviewe kunstnere, kunsthistorikere og kuratorer.


2009-2011: Lavet radioudsendelser i RadioJazz om musikere og musikgenrer.


2004-2010: I bestyrelsen i Copenhagen Jazzhouse. Med ansvar for medlemsaktiviteter, har arrangeret bigbandkoncerter, filmforvisninger og nytårskure m.m.


2008-2019: I bestyrelsen i Haveforeningen Øbro.


1999-2004: I bestyrelsen i Gårdlauget Fælledvej.


Rådgiver for kunstprojektet Interterrestrials af BaumLeahy (Amanda Baum og Rose Leahy) opført på Medicinsk Museion maj 2019


Heliumorgel et musikalsk projekt sammen med komponist Hans Peter Stubbe Teglbjærg. Søgt og fået penge til realisering fra Dansk Komponistforening. Præsentationsvideo: https://vimeo.com/281268569