Darwin

Evolution - Hvorfor tror vi på Darwin

Et foredrag om evolutionsteorien, hvordan Darwin fik inspirationen til sin teori, og hvilke strømninger i datidens videnskab, der påvirkede ham. Jeg vil fortælle, hvordan evolutionen virker, og hvorfor vi som forskere tror så fast på evolutionsteorien.


Darwin var meget bevidst om modsætningen mellem evolutionsteorien og skabelsesberetningen, og den ballade hans teori kunne afføde. I Arternes Oprindelse beskrev han flere ting i naturen, som han ikke mente kunne forklares med en bibelsk skabelse.


Jeg vil desuden vise nogle eksempler på, hvordan evolutionen påvirker vores hverdag og forklare, hvorfor nogle arter tilsyneladende udvikler sig meget hurtigere end andre.