Bakterier, tarmflora og sundhed

Bakterier, tarmflora og sundhed

Der er bakterier alle vegne, hvor der er liv på denne klode, og de er helt uundværlige for livets fortsatte beståen, uden bakterier ville naturens kredsløb gå stå, og livet på Jorden ville dø ud. Samtidig er de årsag til nogle af de frygteligste sygdomme, vi kender til: Pest, kolera, tuberkulose, spedalskhed, tyfus, difteri, stivkrampe, lungebetændelse og syfilis, for blot at nævne nogle få. Men selvom listen kan forekomme skræmmende, så er de sygdomsfremkaldende en sjældenhed blandt bakterier, der er langt flere bakterier, som er os til gavn end til skade.


Det gælder i særlig grad de bakterier, som lever naturligt på vores krop, de beskytter os faktisk mod de patogene bakterier, ved at optage pladsen og udskille kemiske forbindelser, som de skadelige bakterier ikke kan tåle. I vores tarm er der flere bakterieceller, som der er menneskeceller i hele vores krop, de har en meget stor betydning ikke bare for vores fordøjelse, men for vores sundhed helt generelt, og den nyeste forskning tyder på, at de også påvirker vores bevidsthed.


Hver gang vi tager antibiotika, skader vi både de patogene bakterier og vores naturlige flora, og det kan betyde, at man bliver mere modtagelig overfor infektionssygdomme efter en antibiotikakur, fordi den naturlige bakterieflora er blevet svækket. Det viser sig ofte som en antibiotikainduceret diarré, og den kan behandles effektivt med fæcestransplantation. Det har vi gjort i over et år på Hvidovre Hospital med gode resultater.


Jeg vil fortælle om vores naturlige bakteriers betydning for vores sundhed, hvordan vores organisme er udviklet sammen med dem, og hvordan vi kan bruge bakterier til at bekæmpe sygdomme.